ชุดนอนนา 5Kw


PV1 = 0 วัตต์


PV : 0 วัตต์


PV2 = 0 วัตต์
แบตเตอรี่มีความจุ: 950 แอมป์
แบตเตอรี่คงเหลือ: 0 แอมป์

0 V     0 %

กำลังใช้ไฟอยู่ที่: 0 วัตต์
วันนี้ใช้ไฟไป: 0 หน่วย

เป็นเงิน: 0 บาท

เมื่อวานใช้ไฟไป 0 หน่วย ---> เป็นเงิน 0 บาท

เดือนนี้ผลิตไฟได้ 0 หน่วย ---> เป็นเงิน 0 บาท

เครื่องนี้ผลิตไฟได้ 0 หน่วย เป็นเงิน 0 บาท